Boks

Zajęcia z boksu grupy podstawowej przeznaczone są przede wszystkim dla osób, chcących poprawić swoją ogólną sprawność fizyczną oraz samopoczucie.

Uczestniczący w zajęciach poznają boks od podstaw, uczą się technik poruszania, zadawania ciosów i obrony przed nimi. Różnorodność form i środków treningowych oraz zestaw ćwiczeń ukierunkowanych specjalnie dla tej dyscypliny sportu sprawia, że zajęcia są ciekawe i wszechstronnie rozwijające.

Zaczynając od treningów typowo technicznych, gdzie nauczamy i doskonalimy poszczególne ciosy i obrony przed nimi, poprzez treningi z wykorzystaniem worków, tarcz, skakanek i innego sprzętu, aż do treningów siłowych, kondycyjnych czy w końcu rozciągających mających na celu poprawę gibkości ogólnej i ukierunkowanej. Jednym słowem różnorodność treningów przyczynia się do poprawy wszystkich zdolności motorycznych.
Konstrukcja i przebieg zajęć jest odzwierciedleniem treningów zawodników wyczynowo uprawiających boks. Treningi jednak są całkowicie bezpieczne i dostosowane do fizycznych możliwości ćwiczących poprzez dostosowanie poziomu intensywności do ćwiczących oraz eliminację części sparingowej. Na zajęciach intensywność wysiłkowa jest umiarkowana.

Nasze treningi budują i podtrzymują kondycję fizyczną na poziomie umożliwiającym odbywanie specjalistycznego treningu, kształtują technikę, odwagę, piękną sylwetkę, a przede wszystkim motorykę tj., szybkość, siłę, wytrzymałość, gibkość, równowagę, skoczność, koordynację, zręczność i zwinność; wzmacniają układy: oddechowy, stawowo-mięśniowy i krążenia. W programie są ćwiczenia z zakresu sprawności ogólnej i specjalnej. Poza treningami typowo technicznymi są również obwody stacyjne, z wykorzystaniem tarcz, worków i łap bokserskich ,skakanek itp.

Wszystkie ćwiczenia w parach odbywają się w sposób bezpieczny przy wykorzystaniu sprzętu ochronnego tj., rękawice bokserskie, ochraniacza na zęby, dzięki którym wszelkie urazy i kontuzje są ograniczone do minimum.

Osoby, które poznały już podstawy zapraszamy na zajęcia grupy średnio-zaawansowanej, gdzie znajdzie się czas na trudniejsze kombinacje techniczne, sparingi zadaniowe oraz sparingi.